Schowek - Wyszukiwarka ofert

Regulamin


1.Wybór oferty:

Aby dokonać wyboru wycieczki można skorzystać z kilku opcji proponowanych przez nasz portal:

1.Wyszukiwarki – wpisując w niej konkretne kryteria wyboru np. kraj, termin, standard obiektu, wyżywienie,
otrzymają Państwo listę propozycji spełniających podane wymogi. Po wybraniu pola „szukaj” pojawi się lista
propozycji najbardziej zbliżona do Państwa preferencji. Klikając na dowolnie wybraną wycieczkę przejdą Państwo do
szczegółowego przedstawienia wybranej oferty.

2. Ofertę można również wyszukać za pomocą banerów prezentowanych na stronach portalu, podzielonych według
kategorii: last minute, hotele świata, parki wodne, wyspy, wczasy pobytowe, wycieczki objazdowe,

3. Jeżeli nie uda się Państwu znaleźć interesującej oferty prosimy o kontakt mailowy, wypełnienie lub telefon do
naszego biura podróży, gdzie konsultant pomoże Państwu wybrać najkorzystniejszą ofertę, odpowie na pytania,
udzieli informacji na temat formy płatności i dokona rezerwacji.

2. Rezerwacja wycieczki:

1.Po dokonaniu wyboru wycieczki oraz po znalezieniu terminu spełniającego Państwa oczekiwania prosimy dokonać
wstępnej rezerwacji oferty poprzez kliknięcie na pole "rezerwuj". Zostaniecie Państwo przekierowani do formularza
rezerwacyjnego.

2. Wypełniając formularz na stronie prosimy o przekazanie niezbędnych danych do przygotowania dokumentów tj.
danych osoby dokonującej rezerwacji, kontaktu oraz danych osób towarzyszących w wakacjach ( imiona i nazwiska
takie jak na dokumentach tożsamości na podstawie, których będą Państwo podróżować- Dowód Osobisty lub Paszport,
w przypadku dzieci wyłącznie Paszport, daty urodzenia) Nie oznacza to jednak rezerwacji wyjazdu (nie jest to
zawarcie umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego) oraz jednocześnie nie obliguje Państwa do ponoszenia kosztów.

3. Podpisanie umowy:

1. Po sprawdzeniu dostępności konsultant skontaktuje się z Państwem telefonicznie. Osoba ta będzie zajmowała się
Państwa rezerwacją i pomoże podczas załatwiania wszystkich formalności związanych z podpisaniem umowyzgłoszenia.

2. Po potwierdzeniu chęci udziału w imprezie konsultant prześle do Państwa wypełnioną umowę – zgłoszenie,
warunki uczestnictwa, oraz nr konta na jaki należy dokonać płatności (na podany adres email lub numer faksu).

3. Po zapoznaniu się z dokumentami i zaakceptowaniu warunków wyjazdu, czytelnym podpisaniu umowy oraz
warunków uczestnictwa i odesłaniu ( faxem lub mailem) dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty na wskazane
konto.

4. Przesłanie podpisanej umowy i warunków uczestnictwa, wraz z potwierdzeniem przelewu dokonania wpłaty za
rezerwację jest równoznaczne z zakończeniem transakcji zakupu.

4. Płatności:

1. Przy podpisaniu „Umowy-zgłoszenia” prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości uzależnionej od warunków uczestnictwa
organizatora tj. od 20 % do 50% wartości imprezy. Pozostała należność musi być wpłacona nie później niż 40 do 21 dni
przed datą rozpoczęcia imprezy ( w zależności od warunków uczestnictwa organizatora)

2. Jeżeli zgłoszenie następuje (w zależności od warunków uczestnictwa organizatora) na 40 - 21 dni i mniej od daty
rozpoczęcia imprezy, należy dokonać całości wpłaty za imprezę

3.Prosimy o przestrzeganie ustalonych z naszym konsultantem terminów płatności. Brak wymagalnych wpłat w
oznaczonych terminach jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji i skreśleniem z listy uczestników z
konsekwencjami podanymi w warunkach uczestnictwa danego organizatora. Wpłat prosimy dokonywać przelewem
bankowym na numer konta:

 

 

SUMMER TIME s.c.

Lidia Sularz, Leszek Tokarz

ul Staszica 8 b, 41-200 Sosnowiec

ING BANK ŚLĄSKI S.A.: 34 1050 1360 1000 0090 7036 3735

 

5. Cena wycieczki turystycznej

1.Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej, a w
szczególności:
a.) opłatę za zakwaterowanie,
b.) opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym),
c.) opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki,
d.) podatki,
e.) opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych,
f.) inne zgodne z opisem wycieczki.

2. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka
zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Summer Time.pl nie ma wpływu na
dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w
Umowie-zgłoszeniu lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.

3. Z uwagi na fakt, że cena wycieczki turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN
jak i w walutach obcych, cena za wycieczkę turystyczną może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego
kursu danej waluty, jednakże zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.

4. Każdy z Organizatorów wycieczek turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wycieczki w sytuacjach
przewidzianych w warunkach uczestnictwa danego Organizatora.

5. Ostateczna cena zakupu wycieczki turystycznej nie jest gwarantowana przez Summer Time.pl w momencie
dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez Summer Time.pl ostatecznego potwierdzenia
Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.

6. Summer Time.pl. zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa i pełnego zwrotu wpłaconej
kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym zostały podane błędne ceny w opisie
zarezerwowanej przez Państwa wycieczki turystycznej.

6. Formy płatności:

- Płatność przelewem bankowym

1.Przelewu należy dokonać na konto:

 

 

 


SUMMER TIME s.c

Lidia Sularz, Leszek Tokarz

ul Staszica 8 b, 41-200 Sosnowiec

34 1050 1360 1000 0090 7036 3735


Potwierdzenie przelewu należy przesłać faxem pod numer: (0-32) 294 01 46 lub drogą elektroniczną na adres: email
wraz z następującymi danymi:
- numer rezerwacji
- imię i nazwisko osoby zawierającej umowę-zgłoszenie

3. Przelewu należy dokonać w terminie wskazanym przez konsultanta Summer Time.pl W przypadku ofert last minute
które cieszą się ogromnym powodzeniem prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia do
centrum rezerwacji Summer Time.pl

4. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie traktowane jako próba wyłudzenia i przekazane
zostanie stosownym organom ścigania.

7. Warunki anulowania rezerwacji przez klienta:

1.Dokonanie anulacji rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na zasadach opisanych w warunkach
uczestnictwa Organizatora imprezy.

2,Dokonując anulacji rezerwacji powinni liczyć się Państwo z możliwością wystąpienia kosztów rezygnacji.
Anulowanie rezerwacji wycieczki turystycznej dopuszczalne jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną pisemnego
oświadczenia o rezygnacji z własnoręcznym podpisem ( przesłanie skanu oświadczenia) numer rezerwacji na adres
email.

3.Rezygnacji z wyjazdu może dokonać tylko i wyłącznie osoba, która zawierała umowę-zgłoszenie.

4. Konsultant dokona anulacji rezerwacji wykupionej przez Państwa wycieczki turystycznej, wyjaśni, na jakich
zasadach i w jakiej wysokości zostaną zwrócone Państwu pieniądze wpłacone podczas rezerwacji wycieczki, wyjaśni
przebieg całego procesu.

8. Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora:

1. Zasady anulowania wycieczek przez Organizatorów zawarte są w ogólnych warunkach uczestnictwa Organizatora
wycieczki turystycznej.

2.Summer Time.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez
Organizatora wycieczki.

3 Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane
będą przez Summer Time.pl pod wskazany w Formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

9. Postępowanie reklamacyjne:

1. W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo
prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez
Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej na Summer Time.pl wycieczki turystycznej.

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki
turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki
turystycznej.

10. Dokumenty:

Niezbędne do odbycia podróży dokumenty wyślemy Państwu mailem lub faksem. W przypadku:
- imprezy lotniczej otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji, które prosimy zabrać na lotnisko - vouchery i bilety
lotnicze będą do odbioru przy stanowisku organizatora w hali odlotów, na 2 godziny przed planowanym wylotem.
- imprezy autokarowej otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji, na podstawie którego pilot wycieczki wskaże
zarezerwowane dla Państwa miejsca w autokarze
- imprezy z dojazdem własnym otrzymają Państwo skierowanie – voucher, na podstawie którego zostaną Państwo
zakwaterowani w danym obiekcie, nr polisy ubezpieczeniowej KL i NNW wraz z warunkami ubezpieczenia oraz w miarę
możliwości [w zależności od organizatora] mapkę dojazdową

Potwierdzenie godzin wylotu [oczywiście dotyczy to imprez lotniczych]
Prosimy, aby na 24 godziny przed podróżą skontaktować się z nami i potwierdzić godziny wylotów. Niemniej, jeżeli
zaistnieje jakakolwiek zmiana dotycząca Państwa rezerwacji nasz konsultant natychmiast Państwa o tym powiadomi.

11. Polityka prywatności:

Nie muszą się Państwo martwić o bezpieczeństwo swoich danych osobowych. Każdego z naszych konsultantów
obowiązuje umowa o poufności, która zobowiązuje go do nie udostępniania danych osobowych klienta
Użytkownicy, którzy poprzez portal dokonują zakupu usług turystycznych, przekazują dane konieczne w procesie
rezerwacji. Dane te objęte są ochroną zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych". Udostępnienie danych
osobowych ma charakter dobrowolny i związane jest wyłącznie z procedurą rezerwacji i zakupu oferty turystycznej.
Wypełnienie formularza rezerwacji i zakupu usługi turystycznej oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego
danych osobowych.